Schéint neit Joer gewenscht!

Schéint neit Joer gewenscht!

Den Comité wenscht all sengen Memberen een schéint an gesond neit Joer 2022!
Den 15 Januar hun mir ons Generalversammlung wou mer dann zesummen op daat neit Joer unstoussen.
2022 fir den Club een Jubiläumsjoer, den Club feiert den 4.01/22 seng 10 Joer !
 
Merci fir aer Vertrauen an Ennerstetzung!
 
Fir den Comité
 
Dan Dos santos
President VCRLL